logo
slogan

Maszyna służy do dwustronnego formatyzowania i profilowania materiału.

Zakres roboczy maszyny

długość obrabianego materiału:

  • max 2500mm
  • min 135mm

grubość obrabianego materiału

  • max 50mm
  • min 12mm

szerokość obrabianego materiału

  • max 250mm
  • min 30mm.

moc zainstalowania ok.22kw

Maszyna posiada zasobmik podajnikowy materiału i automatyczny powrót materiału dołem.